<b>Porrasvälppä</b>
<b>Sakokaivoporrasvälppä</b>
<b>Porrasvälppä Kuru</b>
<b>Porrasvälppä</b>
<b>Porrasvälppä</b>
<b>Porrasvälppä</b>
<b>Porrasvälppä</b>
<b>Porrasvälppä ST800</b>

Porrasvälppä

Hydraulitoiminen porrasvälppä erottelee tehokkaasti kiinteät ainekset jätevedestä. Välpeaines nostetaan porras kerrallaan säleiden yläpäähän, josta se puretaan  puristimelle tai kuljettimelle.

 

Välpän portaiden koukkumainen muoto estää välppeen takaisin valumisen ja säleiden alaosan muotoilu kiintoaineen kerääntymisen säleiden alle. Näiden ominaisuuksien avulla pystytään huoltotarve pudottamaan minimiin myös asennettaessa välppä suoraan kanavaan.

Pyydä tarjous / lisätietoja ›

Laitteen rakenne on matala, mikä helpottaa laitteiston asennus- ja huoltotöitä. Haju- ja roiskehaittoja pystytään ehkäisemään asentamalla välppäyslinja suljettuun ympäristöön.

 

Tarvittaessa välppä on myös helposti integroitavissa hydrauliseen välpepuristimeen, jolloin voidaan käyttää yhteistä hydrauliyksikköä.

Tietosuojakäytäntö ›